Hvad laver et Public Affairs bureau?

Et PA-bureau er et sted, hvor man kan købe sig til indflydelse! Den påstand møder jeg lidt for ofte. Det er en myte, som nogle politikere lider under. Og som alt for mange journalister synger med på. Men sandheden er mildest talt noget mere nuanceret.

Inden jeg afslører, hvad PA-bureauerne egentligt laver, er det nok værd først at myrde myten om, at man kan købe sig til indflydelse. Penge åbner altså ikke døre i det danske demokrati. Hvis der er noget, der åbner døre, er det i stedet legitimitet. Hvis en organisation er meget legitim, har den meget nemmere ved at få politikernes øre, end hvis den har en lav legitimitet. Og der er en tendens til, at hvis du ønsker at opnå indflydelse for at tjene penge, så er din legitimitet lav. Hvis du omvendt ønsker indflydelse for at fremme en god og altruistisk sag, så er din legitimitet alt andet lige højere.

Derfor har organisationen ‘Stop spild af mad’ en stor legitimitet. Det er en sag, som alle politikerne støtter op omkring. Og stifteren Selina Juul kan med et enkelt opkald få en mødeaftale med alle vigtige magthavere i Danmark fra embedsmænd i styrelser og departementer over ministeren og politikerne på Borgen til lederne i erhvervslivet. Omvendt er det næsten umuligt for en udenlandsk medicinalvirksomhed at få et møde med en sundhedsordfører. Og særligt hvis formålet er at sikre offentligt tilskud til patienternes køb af virksomhedens medicin.

Og lidt ind ad bagdøren kommer vi så til det, som PA-bureauerne laver. For vi rådgiver blandt andet om, hvordan man øger sin legitimitet, så man er i stand til at få de politiske beslutningstageres ører. Vi hjælper en virksomhed, en organisation eller en forening med at forstå politikernes verden, der af mange opleves som irrationel og mærkværdig. Vi hjælper dem med at få lavet en strategi for det, som de godt vil opnå gennem de politiske beslutningstagere. Og vi klæder dem på til at gennemføre strategien. En sjælden gang imellem er vi også med til at implementere strategien ved at tage kunden i hånden og gå på Christiansborg og snakke med en politiker. Men det er altså undtagelsen.

Det at øge legitimiteten kan gå mange veje. Hvis en organisation har en god sag, kan man måske lave en Facebook-side med noget godt indhold, hvor almindelige mennesker med et ‘like’ har mulighed for at vise, at de støtter sagen. Rigtigt mange likes betyder, at organisationen kan vise politikerne, at de har opbakning blandt vælgerne til deres sag. Og det giver legitimitet. Facebook-siden ‘Bevar familielægen’ er med knap 250.000 likes et særdeles vigtigt aktiv for Praktiserende Lægers Organisation, når de forhandler med deres politiske modparter.

Vi hjælper også vores kunder med at finde den rigtige vej til beslutningstagerne. Mange elementer spiller ind i en indflydelsesstrategi. Skal man gå både til oppositionen og regeringen eller kun til ministeren? Skal vi holde lav profil eller sikre, at alle i hele Danmark har hørt vores budskab? Skal vi basere argumentationen på følelser eller rationalitet? Og skal vi indgå en alliance med en NGO eller en fagforening?

Vi klæder også kunden på til at gennemføre strategien. Og igen er der mange ydelser på hylderne. Vi hjælper med at udvikle og forme argumenterne. Måske støtter vi med en analyse. Og vi producerer materialer til at støtte indsatsen. Det kan være alt fra et enkelt notat til en omfattende rapport. Det sker også, at vi træner kunderne i mødet med den politiske beslutningstager. Ofte hjælper vi også med at understøtte indsatsen gennem PR-aktiviteter. Eller en indsats på sociale medier.

I langt de fleste tilfælde går vores kunder selv til de politiske beslutningstagere. Og sådan foretrækker vi det normalt. For jeg er som konsulent ikke den mest troværdige eller legitime repræsentant for en virksomhed eller en organisation. Desuden har vores kunder intet at være nervøse for. Politikerne er nemlig ganske almindelige mennesker, som man sagtens kan have en konstruktiv dialog med, hvilket ind imellem kommer bag på vores kunder. Myterne om politik og interessevaretagelse er udbredte.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s