Hvad er digital interessevaretagelse?

Måske skal man starte et andet sted. Hvad er interessevaretagelse? Rigtigt mange sammenkæder interessevaretagelse og public affairs med lobbyisme. Og lobbyisme er også interessevaretagelse. Men interessevaretagelse – som jeg ligestiller med public affairs – er meget mere en lobbyisme. Det handler også om at varetage sine politiske interesser overfor vælgerne gennem virksomhedens generelle kommunikation. Det handler også om at fremme sin sag gennem medierne. Issues Management – den strategiske udvælgelse af sine issues – er også interessevaretagelse. Det samme er stakeholder management.

Og så er det interessevaretagelse at fremme sin sin sag gennem sociale medier. Enten ved at udøve direkte lobbyisme på Twitter. Eller ved at mobilisere bagland og vælgere på Facebook. Det kan man jo kalde digital interessevaretagelse. Men ligesom interessevaretagelse ikke alene handler om lobbyime, så handler digital interessevaretagelse ikke alene om sociale medier. Der er meget mere i det begreb.

Digital interessevaretagelse er også helt nye analysemetoder, hvor man benytter den nemmere adgang til data til at fremstille stærkere dokumentation end tidligere. Det kan være input-output-modeller, der på mødet med politikeren kan fortælle om konsekvensen af, at afgifterne sænkes på et område. Vi kommer i stigende grad til at se robotter kravle nettet igennem, så den rigtige information bliver nemmere og hurtigere at få adgang til. Vi vil også få adgang til digitale analyser, der kan understøtte vores strategiarbejde. Eksempelvis vil det at indsamle viden om stakeholderes positioner på et issue blive noget nemmere i fremtiden.

Digital interessevaretagelse handler også om at optimere sin digitale tilstedeværelse bredt betragtet. Organisationens hjemmeside bør også tænkes ind i interessevaretagelsen, så en embedsmand hurtigt kan finde organisationens holdninger og analyser på et vigtigt emne. Tilsvarende skal der tænkes i søgemaskineoptimering, så du sikrer, at når politikeren googler dit issue, så er det jeres hjemmeside, der dukker op øverst i resultatlisten. Og er det for besværligt, vil annoncering være et relevant alternativ.

Vi kommer også til at se langt flere digitale støtteværktøjer, der kan bidrage til dit arbejde med at varetage interesser. Mest oplagt er forskellige overvågningsværktøjer, der  i realtid sikrer, at du ved hvad der tales om på alle medier – sociale som traditionelle – om din sag eller din organisation. Men der vil også komme andre værktøjer til at styre issues og stakeholderrelationer samt til at understøtte proces og strategi.

Og så betyder sociale medier stadig mere i politik. Og de er naturligvis et hovedelement, når vi snakker digital interessevaretagelse. De er afgørende, fordi de kan rigtigt mange ting indenfor interessevaretagelse. De kan bruges til direkte lobbyisme. Og til at sætte en dagsorden eller mobilisere vælgere. Facebook kan anvendes som omdrejningspunkt for en kampagne, hvor materiale, argumenter, tal og medieklip samles i en fortløbende strøm. Man kan også bruge sociale medier til involvering. Det kan være til at teste argumenter eller finde den gode case.

Hele 96 procent af folketingsmedlemmerne er på Facebook. Til sammen har folketingsmedlemmerne over fire millioner (der er dog mange overlap), der følger dem på enten Facebook, Twitter eller Instagram. Derfor er det et afgørende værktøj. Både for politikernes dialog med omverdenen. Men også for omverdenens dialog med politikerne.